Sosúa s českou historií

Sosúa s českou historií

Sosúa s českou historií

Karibské městečko Sosúa u Puerto Plata na severní straně ostrova se před téměř 75 lety mělo stát „zemí zaslíbenou“ pro desítky pronásledovaných českých Židů. Jen malé části z nich se však zde, uprostřed válečné vřavy, podařilo doputovat.

Vznikla židovská organizace – DORSA, která napomáhala židovským uprchlíkům usadit se v Karibiku a založit na severním pobřeží Dominikánské republiky židovskou enklávu. Dominikánská republika byla totiž jedinou zemí, která se v roce 1938 zavázala bez podmínek Židům, kterým hrozilo vyhlazení nacisty, poskytnout azyl. 

Tehdejší dominikánský diktátor – Rafael Trujillo se velkoryse nabídl přijmout až 100 tisíc uprchlíků. Mezi těmito byli i Židé z tehdejšího Československa, z nichž většina pocházela z Ostravy. Jejich delegace vedená Ferdinandem Hodžou a Brunem Kolkem přicestovala do Karibiku 1. února roku 1939 podepsat s dominikánskou vládou dohodu o přijetí až tisícovky Židů z Protektorátu Čechy a Morava. Bylo jim přislíbeno, že uprchlíkům bude zdarma poskytnuto přístřeší a na dva roky budou osvobozeni od povinnosti platit daně. Každému azylantu bylo navíc přiděleno 80 akrů půdy, 10 krav, mula a kůň.

Židé měli nahradit zavražděné černochy

Trujilliho velkorysost pravděpodobně pramenila z potřeby vylepšit si renomé na mezinárodní scéně poté, co nechal brutálně zmasakrovat 25 tisíc obyvatel Haiti. Má se rovněž za to, že chtěl přijetím Židů „vybílit“ svůj národ. Neměl totiž v lásce černou pleť a chtěl, aby se evropští muži oženili s dominikánskými ženami a zplodili s nimi potomky světlejší barvy pleti. Z tohoto důvodu byli do Dominikánské republiky přednostně přijímáni svobodní muži a o mnoho méně svobodných žen.

Cesta Židů do jejich nové země zaslíbené však nebyla vůbec jednoduchá. Především kvůli těžkopádné byrokracii v zemích, kterými museli projít, se stihlo do Karibiku přesídlit z původně plánovaných 100 tisíc jen okolo 650 osob. Zbylí Židé pak většinou zahynuli v koncentračních táborech. Po roce 1942 už nebylo možné Židy do Karibiku vůbec dostat kvůli válečnému vývoji a torpédování lodí německými ponorkami.

Z umělců se stali zemědělci

Život v Karibiku však pro mnohé Židy nebyl vůbec procházkou v rajské zahradě. Většina z nich nikdy manuálně nepracovala a neměla jakékoli zkušenosti s farmařením – byli to převážně umělci. Polovině z nich navíc bylo už přes padesát. Jediným způsobem obživy, který se jim v Karibiku zpočátku nabízel, bylo však právě zemědělství. Přesto si na nový způsob života rychle zvykli a založili úspěšné židovské družstvo – Productos Sosua, které dodnes produkuje většinu masných a mléčných výrobků v zemi. Nejbohatším občanem města Sosúa je jeden z původních osadníků z Vídně – Erik Hauser, kterému dnes patří blok v lukrativní čtvrti s hotely a restauracemi.

Turistické Sosúa

V dnešní době ve městě Sosúa žije asi jen 150 židů (mnoho z nich po válce odešlo do USA). Mají zde svou synagogu, školy i muzeum věnované historii židovského osídlení.

Tropický Sión – jak se židovskému městečku Sosúa kdysi přezdívalo, se však před 30 lety začal měnit v čím dál rušnější letovisko vyhledávané hlavně americkými, anglickými a německými turisty. Mnozí z nich zde nalezli svůj druhý domov.

Cayo Arena - Dominikánské Maledivy
Flora a fauna Dominikánské republiky

Napsat komentář

7 − three =